Mentoren en jeugdouderling

We vinden het belangrijk dat ieder kind, iedere jongere, gezien wordt. De nieuwe generatie is geliefd door God en dat willen we graag doorgeven.
De leiders en catecheten zijn ook mentor van de jongeren. Zij spreken hen wekelijks en kennen de jongeren goed.

Soms zijn er situaties waarin een jongere op een andere manier verder wil praten of pastorale zorg nodig heeft. Een jongere of een mentor kan hiervoor de hulp van de jeugdouderling inschakelen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen van onze gemeente.