17+ jaar

17 – 19 jaar
Catechisatie
Vanaf deze leeftijd gaan de jongeren naar catechisatie én vereniging. De catechisaties zijn wekelijks en worden door een gemeentelid gegeven. Ook in deze groep maken we gebruik van de methode ‘Follow Up!’

Vereniging
De vereniging is 1x per maand en wordt door een echtpaar thuis georganiseerd.

19 jaar en ouder
Catechisatie
Ook voor deze jongeren is catechisatie én vereniging. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar de belijdeniscatechisatie te gaan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de jeugdouderling.

Vereniging
De vereniging is 1x per maand en wordt door een echtpaar thuis georganiseerd.

Voor alle jongeren vanaf 17 jaar en ouder
TVG
Daarnaast is er 1x per maand TVG. Dit staat voor ‘Tijd Voor God’. Voor jongeren van 17 jaar en ouder is er na de middagdienst gelegenheid om met elkaar te eten en door te praten over een interessant onderwerp, uit het leven gegrepen. Dit thema wordt ingeleid door een spreker en er wordt vervolgens over doorgepraat.

Kamp
Ieder jaar wordt er een kamp voor de jongeren van 17 jaar en ouder georganiseerd.
Hierin staat plezier én Bijbelstudie naar aanleiding van een thema centraal.

Jeugddiensten
Elk seizoen worden er twee kerkdiensten georganiseerd die door de jongeren zijn voorbereid.