Diensten

Eredienst

Heilig Avondmaal

Er is tijdens deze dienst geen KinderBijbelClub. Wel is er crèche.