Mentoren jeugwerker en kerkenraad

Elke jongere kiest een mentor uit de gemeente waar hij of zij goed mee kan praten. De mentor houdt contact met de jongere. De mentor kan ook een jeugdleider zijn.

De jeugdwerker houdt contact met de mentoren en rust hen toe, waar nodig. Soms zijn er situaties waarin een jongere verder wil praten of pastorale zorg nodig heeft. Hiervoor kan de jeugdwerker ingezet worden of, waar nodig, de Taakgroep onderricht of de wijkouderling.

De kerkenraad heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid over het jeugdwerk en houdt contact met de jeugdwerker.

Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen van onze gemeente.