Covid-19

Informatie en protocollen met betrekking tot Covid-19

Per 5 juli 2020 worden er weer kerkdiensten belegd in De Aker. Alleen ’s-morgens.

Protocol voor de diensten in juli en augustus 2020
In verband met de corona-richtlijnen hebben wij hiervoor een Protocol opgesteld. Het is belangrijk dat iedereen van ons dit Protocol leest en op de hoogte is van de afspraken en instructies. Dit vanwege de richtlijnen van het RIVM.
Tevens is het van belang te weten hoe iedereen zich kan opgeven of afmelden voor de diensten, omdat we een rooster moeten hebben van degenen die komen, zodat we daar ook rekening mee kunnen houden met de zaalindeling.

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol. Aansluitend wordt het protocol afgestemd met richtlijnen van ‘De Aker’.
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Doordeweekse bijeenkomsten
Onlangs is er een poll gehouden voor doordeweekse bijeenkomsten in ‘De Aker’. Daar zijn mogelijkheden voor. Hiervoor hebben we een apart Protocol gemaakt, zodat iedereen weet hoe dit werkt en hoe de aanpak is (o.a. reserveren via Anke, van CvB). Voor de verdere beschrijving: zie het protocol.