Categoriearchief: Nieuws

Naast: over armoede, koopjesjagen en vreemdelingen

Naast: over armoede, koopjesjagen en vreemdelingen

“Een christelijk land zijn? Dat moeten we niet eens willen! Juist als christenen moeten we beseffen dat we burgers zijn van een ander Koninkrijk. En laten we daar met z’n allen ook naar gaan leven.” Bam! De nieuwe Naast opent met stevige woorden uit het boek ‘Resident Aliens’ (Hauerwas en Willimon). De titel van dit boek was het thema van de Internationale Conferentie afgelopen mei én van Naast nummer 4, die nu in de kerken ligt!

Tijdens de Internationale Conferentie in Zwolle waren zo’n 30 mannen en vrouwen vanuit partnerkerken wereldwijd in Zwolle. De tweeweekse conferentie werd georganiseerd door Verre Naasten, samen met hogeschool Viaa en TU Kampen. Deelnemers dachten na over de rol van christenen en de kerk in de maatschappij. Zijn wij vreemdelingen? “Om mij hierin te verdiepen, weg van de dagelijkse drukte van mijn directie-werk was ontzettend waardevol”, vertelt Joshua Sunil Gokavi. Hij is directeur van ziekenhuisorganisatie EHA in India. “We spraken onder meer over onze rol als christenen in relatie tot armoede. Voor mij ’bekend terrein’: al onze ziekenhuizen bevinden zich middenin arme gemeenschappen om daar te helpen. Toch was juist dit onderwerp een geweldige eyeopener voor mij…” Wat voor nieuwe inzichten hij – en theologiestudent Nafkot die vanuit Ethiopië mission-werk doet in Marokko– opdeden, lees je in een uitgebreid interview in dit nummer.

Verder in deze Naast: geniet mee met de Oegandese Grace en Lilian die kennismaakten met de regio van Utrecht Mission | Verre Naasten en o.a. samen zongen met de mannen van Trinity. Ervaar wat Zuid-Indiase gasten teweeg brachten in Ede (“we werden flink geraakt door hun verhalen”). Lees hoe het is om een kerkdienst te houden met politiebewaking, hoe Ronald Westerbeek op een nieuwe manier leerde bidden dankzij Keniaanse collega’s en wat voor essentieels Gerrit den Broeder heeft gemist in zijn studie Theologie. Laat je inspireren door christenen wereldwijd!

Mis ‘m niet! Naast nummer 4 met het thema ‘Allemaal vreemdeling?!’ ligt nú in de kerken!

Grote Oversteek 2019 “nog eventjes!”

Hoi, fijn dat jullie zo massaal hebben ingeschreven. Leuk dat enthousiasme, dat belooft wat!
Totaal komen we op 24 teams met 144 kinderen die mee doen, gelukkig hebben we ook het aantal vrijwilligers kunnen aanvullen naar het juiste aantal van +/- 40 en de leiding, bedankt vrijwilligers en leiding, echt top!Nu hopen op goed weer en een goed verloop van de 24 uur. Daarbij hebben we de zegen van onze God nodig. Willen jullie daarom bidden!
Het thema dit jaar is “Trouw” We mogen weten dat onze God heel trouw is en dat gaan jullie nog vaker horen. Als je elkaar trouw bent in het team dan heb je meer kans op de eindwinst!
Wil je op de hoogte gehouden worden, word dan vrienden met de Grote Oversteek op facebook/instagram.

PS; We zijn voor volgend jaar nog op zoek naar iemand die voor ons de advertenties wil regelen van de sponsoren. Wil jij ons team versterken? bel dan naar Koos Westland 06-27366616.
Tot ziens in de kano!

zondag 28 april a.s.: Collecte voor ‘Hulpaktie Doboj’

Velen van u kennen het werk van de stichting ‘Hulpaktie Doboj’ al. Vanaf 1999 werkt onze dochter Marlies in het kinderhuis ‘Prijateljska Kuća’ (= Vriendelijk Huis) in Doboj (Bosnië). Als er geen ‘pleegouders’ te vinden zijn, worden kinderen (soms tijdelijk) opgevangen in het kinderhuis. Marlies heeft daar de dagelijkse leiding. Er wonen 10 à 14 kinderen van 0 tot 18 jaar. Verder houdt zij ook toezicht op de kinderen in de adoptiegezinnen. U kunt helpen, dit mooie werk voor deze kansarme kinderen voort te kunnen zetten!!!!

Deze keer is de collecte uitsluitend bestemd voor het werk in het kinderhuis. Daarom vragen we u, deze collecte ruimhartig te gedenken.
Wilt u liever een gift overmaken?
Dat kan op bankrek. NL53RABO 0395101441 t.n.v. St. Hulpaktie Doboj te Veenendaal.
De stichting heeft een ANBI erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Rina en Piet van Hoffen tel: 354612

Altijd al Carols willen zingen?

Goed nieuws voor de liefhebbers van Engelse kerstliederen.
Vanaf maandag 29 april is het mogelijk samen met COV Putten te oefenen voor de uitvoering van een aantal prachtige liederen uit de Engelse Christmas Carols traditie.
Elke week (met uitzondering van de zomervakantie) repeteren we in de Andreaskerk in Putten aan de Voorthuizerstraat. Van 20.00 tot 21.00 uur studeren we dan de Carols in onder leiding van onze enthousiaste dirigent Gerben Budding. De begeleiding tijdens de repetities is in handen van de getalenteerde pianiste Martine Bunschoten.
Op zaterdag 7 december 2019 gaan we die liederen zingen in de Oude Kerk in Putten. De begeleiding wordt verzorgd door Rien Donkersloot. Hij bespeelt het prachtige Bätz-orgel.
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar info@covputten.nl

Herdenkingsbijeenkomst zaterdag 4 mei 2019

Dodenherdenking
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich – ten koste van zijn of haar leven – voor onze vrijheid heeft ingezet.
We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.

Bijeenkomst
Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en wordt bij toerbeurt geleid door een of meer voorgangers van twee van de Puttense kerken. Dit jaar wordt de dienst namens de Katholieke Kerk geleid door mevr. F. Scheijde en mevr. M. Binnerts. Namens de gemeente Putten zal burgemeester H.A. Lambooij het woord voeren. Na afloop, om ongeveer 19:40 uur, lopen de aanwezigen samen naar het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd. Namens de gezamenlijke kerken zal er dit jaar een krans worden gelegd door de Katholieke Kerk en de Hervormde Kerk.

Ook vanuit onze gemeente zijn we bij de herdenking betrokken. We waarderen het als u bij de bijeenkomst en de herdenking aanwezig bent.