Categoriearchief: Nieuws

Grote Oversteek 2019 “nog eventjes!”

Hoi, fijn dat jullie zo massaal hebben ingeschreven. Leuk dat enthousiasme, dat belooft wat!
Totaal komen we op 24 teams met 144 kinderen die mee doen, gelukkig hebben we ook het aantal vrijwilligers kunnen aanvullen naar het juiste aantal van +/- 40 en de leiding, bedankt vrijwilligers en leiding, echt top!Nu hopen op goed weer en een goed verloop van de 24 uur. Daarbij hebben we de zegen van onze God nodig. Willen jullie daarom bidden!
Het thema dit jaar is “Trouw” We mogen weten dat onze God heel trouw is en dat gaan jullie nog vaker horen. Als je elkaar trouw bent in het team dan heb je meer kans op de eindwinst!
Wil je op de hoogte gehouden worden, word dan vrienden met de Grote Oversteek op facebook/instagram.

PS; We zijn voor volgend jaar nog op zoek naar iemand die voor ons de advertenties wil regelen van de sponsoren. Wil jij ons team versterken? bel dan naar Koos Westland 06-27366616.
Tot ziens in de kano!

zondag 28 april a.s.: Collecte voor ‘Hulpaktie Doboj’

Velen van u kennen het werk van de stichting ‘Hulpaktie Doboj’ al. Vanaf 1999 werkt onze dochter Marlies in het kinderhuis ‘Prijateljska Kuća’ (= Vriendelijk Huis) in Doboj (Bosnië). Als er geen ‘pleegouders’ te vinden zijn, worden kinderen (soms tijdelijk) opgevangen in het kinderhuis. Marlies heeft daar de dagelijkse leiding. Er wonen 10 à 14 kinderen van 0 tot 18 jaar. Verder houdt zij ook toezicht op de kinderen in de adoptiegezinnen. U kunt helpen, dit mooie werk voor deze kansarme kinderen voort te kunnen zetten!!!!

Deze keer is de collecte uitsluitend bestemd voor het werk in het kinderhuis. Daarom vragen we u, deze collecte ruimhartig te gedenken.
Wilt u liever een gift overmaken?
Dat kan op bankrek. NL53RABO 0395101441 t.n.v. St. Hulpaktie Doboj te Veenendaal.
De stichting heeft een ANBI erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Rina en Piet van Hoffen tel: 354612

Altijd al Carols willen zingen?

Goed nieuws voor de liefhebbers van Engelse kerstliederen.
Vanaf maandag 29 april is het mogelijk samen met COV Putten te oefenen voor de uitvoering van een aantal prachtige liederen uit de Engelse Christmas Carols traditie.
Elke week (met uitzondering van de zomervakantie) repeteren we in de Andreaskerk in Putten aan de Voorthuizerstraat. Van 20.00 tot 21.00 uur studeren we dan de Carols in onder leiding van onze enthousiaste dirigent Gerben Budding. De begeleiding tijdens de repetities is in handen van de getalenteerde pianiste Martine Bunschoten.
Op zaterdag 7 december 2019 gaan we die liederen zingen in de Oude Kerk in Putten. De begeleiding wordt verzorgd door Rien Donkersloot. Hij bespeelt het prachtige Bätz-orgel.
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar info@covputten.nl

Herdenkingsbijeenkomst zaterdag 4 mei 2019

Dodenherdenking
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich – ten koste van zijn of haar leven – voor onze vrijheid heeft ingezet.
We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.

Bijeenkomst
Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en wordt bij toerbeurt geleid door een of meer voorgangers van twee van de Puttense kerken. Dit jaar wordt de dienst namens de Katholieke Kerk geleid door mevr. F. Scheijde en mevr. M. Binnerts. Namens de gemeente Putten zal burgemeester H.A. Lambooij het woord voeren. Na afloop, om ongeveer 19:40 uur, lopen de aanwezigen samen naar het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd. Namens de gezamenlijke kerken zal er dit jaar een krans worden gelegd door de Katholieke Kerk en de Hervormde Kerk.

Ook vanuit onze gemeente zijn we bij de herdenking betrokken. We waarderen het als u bij de bijeenkomst en de herdenking aanwezig bent.

Mannenkoor Fontanus Bevrijdingsconcert

Putten, april 2019
Bevrijdingsconcert Mannenkoor Fontanus
Op maandag 6 mei a.s. geeft het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor
“Fontanus” zijn traditionele Bevrijdingsconcert in de Oude Kerk in Putten. Het
is altijd weer bijzonder om juist op deze markante plek in de geschiedenis van
Putten in de tweede wereldoorlog, onze bevrijding te herdenken.
“Fontanus” wordt muzikaal begeleid door onze vaste organist Bert Elbertsen,
Henk van der Maten achter de piano en Arjan en Edith Post op de trompet.
De opening en sluiting van de avond worden verzorgd door ds. L. de Wit.
De muzikale leiding van deze avond is in handen van onze eigen dirigent,
Evert van de Veen. Onder zijn leiding hebben de mannen van “Fontanus” de
afgelopen maanden een aantal Psalmen en liederen ingestudeerd,
waaronder het ontroerende lied “Het Schuilhuis” van Arco Brouwer.
Natuurlijk is er ook samenzang met alle aanwezigen in de kerk. Daarbij mag
ons nationale volkslied, het “Wilhelmus” niet ontbreken. Het belooft weer een
bijzondere avond te worden.
Als het lukt alles op tijd klaar te krijgen, zullen de mannen van “Fontanus”
voor het eerst optreden in hun nieuwe donkerblauwe kostuum.
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegang is, dankzij een groot aantal sponsors, gratis.
U bent van harte welkom!
Meer informatie over het koor en deze avond is te vinden op de website:
www.mannenkoorfontanus.nl.