Categoriearchief: Nieuws

Landelijke 3GK-kerkdienst 31 mei 2020

Leef,
sla je vleugels uit.
Een nieuwe schepping,
een nieuw begin.
Leef,
sla je vleugels uit.
Laat God jou leiden,
de wereld in.
“Het is Pinksteren, wat doe je daar dan mee? Zing je het refrein van
kinderopwekking 314 mee? Dat gaat over een vlinder die vroeger ooit rups is
geweest. Zoals ook jij en ik veranderen door de Heilige Geest”. Dominee Arie van der
Veer spreekt op Pinksterzondag 31 mei 2020 over Marcus 1: 9-15 vanuit CGK Zwolle.
Deze Pinksterdienst is te volgen om 10.30 uur via www.beleefmee.nl (ook zonder
inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.


“Gods Geest is uitgestort, en nu? Wat kan ik er mee, wat heb ik daaraan?”, vraagt ds. Arie van
der Veer. “In Marcus lezen we dat Jezus de Heilige Geest ontving en hij ging de woestijn in. Hij
zwierf(!) in de woestijn, dus: beweging, en Gods Geest ging mee. Gods Geest is een innerlijk
Kompas.”

Na de preek klinkt: ‘God maakt vrij, in die hoop leven wij… Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt, eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee, heel de wereld ziet het’. En tot slot: Ga dan in Zijn naam, Opwekking 486.

“Want dat is het grootste wonder van Pinksteren”, zegt ds. Arie van der Veer, “de Geest komt
én blijft!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. De preek wordt vertolkt in
gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse Gebarentaal.


Landelijke 3GK-kerkdienst 24 mei 2020

ZWOLLE – Het was een stormachtige middag en het regende pijpenstelen. Mirjam zat
achter het raam te kijken naar de bomen die heen en weer zwaaiden en ze keek op
de klok. Waar bleef haar dochter Hannah nou toch? Ze had allang thuis moeten zijn.
Ze nam haar telefoon niet op en ze reageerde niet op appjes. Dan hoort ze een sirene
van een ambulance… Het zal toch niet…? ‘Wees niet ongerust maar vertrouw op
Jezus’ is de kern van de preek dat met dit verhaal over Mirjam begint. Een preek van
ds. Peter Drost vanuit Evangelisch Reformierte Kirche Graz te Oostenrijk!
Deze dienst is om 10.30 uur te volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de
Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

Dochter Rachel Drost verwelkomt iedereen en zij vertelt over de Oostenrijkse stad Graz waar
haar vader vorig jaar juli gemeentestichter en predikant is geworden. Zoon Ezra leest
Johannes 14:1-6 voor en op deze zondag na Hemelvaart zegt ds. Drost: “Jezus zegt tegen zijn
leerlingen ‘Wees niet ongerust’ en dat zei hij niet zonder reden want zij hadden het idee dat er
iets ergs ging gebeuren, dat er binnenkort een einde kwam aan het bijzondere leven dat zij
met Jezus hadden meegemaakt sinds zij leerlingen van hem geworden waren.”
“Ook wij kunnen op allerlei manieren ongerust zijn. Zoals Mirjam ongerust is over haar dochter
Hannah. Maar je kunt ook ongerust zijn over je gezondheid, je persoonlijke toekomst”, legt ds.
Drost uit. “Jezus zegt: Vertrouw op God en op Jezus. Dàt is het medicijn tegen angst en
ongerust zijn. Vertrouwen… Dat is wat geloven ten diepste is!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. De preek wordt vertolkt in
gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse Gebarentaal.


Landelijke Mission-dienst Hemelvaartsdag 2020


ZWOLLE – “Afscheid nemen is een beetje doodgaan” zeggen ze in Frankrijk. Maar als
Jezus naar zijn Vader gaat, keren zijn leerlingen vol vreugde terug naar Jeruzalem”,
zegt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en hij vraagt: “Wat is het geheim van hun
blijdschap? En kunnen wij wat van die vreugde krijgen?” Op Hemelvaartsdag wordt
door LPB media en i.s.m. Verre Naasten een digitale mission-kerkdienst uitgezonden
vanuit de GKv te Assen-Kloosterveen. Deze dienst is vanaf 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media.

“We hadden als Verre Naasten het mooie plan om, in samenwerking met de GKv-kerken van
de classis Assen, een XXL-openluchtdienst te houden in een park in Assen op donderdag 21
mei a.s., Hemelvaartsdag. Helaas moesten we deze openluchtdienst annuleren vanwege de
geldende corona-maatregelen”, laat Verre Naasten weten. “Gelukkig kunnen we nu een mooi
alternatief presenteren!”
In deze mission-dienst hoopt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen voor te gaan. Naast Hemelvaart zal
het accent liggen op mission en de verbondenheid van de wereldwijde kerk! De kerkband van
GKv Assen-Kloosterveen verzorgt de muzikale begeleiding en omlijsting van de dienst.
Bovendien ‘vertaalt’ en begeleidt een gebarentolk de dienst voor doven en slechthorenden.
Wellicht is dit ook voor u een mooie manier om Hemelvaartsdag mee te vieren? Graag nodigen
we u allen van harte uit om de dienst samen met ons mee te beleven!

De collecte tijdens de online mission-dienst van Hemelvaartsdag is voor de coronanoodhulpactie van Kerkenhelpenkerken.nl, het gezamenlijke noodhulpplatform van Verre Naasten, de GZB en CGK. https://verrenaasten.nl/noodhulp-coronacrisis

Landelijke 3GK-kerkdienst 17 mei 2020

ZWOLLE – “Snijdt God Zichzelf niet in de vingers met deze coronacrisis?”, vraagt ds.
Melle Oosterhuis, emeritus predikant en voorzitter van de synode GKv. “Geen
kerkdiensten meer… soms kan God zijn kinderen iets onthouden om ze er weer naar
te laten verlangen. Daar lees je voorbeelden van in de Bijbel. Ook als het gaat om de
eredienst. Dat mensen zo gewend zijn geworden aan de dienst van God dat het een
automatisme wordt of zelfs een verplicht corvee, iets dat voelt als een last.” Het
thema van de dienst op zondag 17 mei a.s. is: ‘Wonen bij God’. Deze landelijke
kerkdienst vanuit NGK Zalk en Veecaten is om 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media


“Verlangen om met elkaar als gemeente bij God te zijn en nieuwe bezieling van de
eredienst…”, zegt ds. Oosterhuis. “Echt verlangen naar de ontmoeting met de levende God
zoals het klinkt in Psalm 84: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God want wonen bij U
is zoiets geweldigs! De dichter van deze psalm wordt in deze dienst daarop bevraagd: Wat
maakt dat je zo verlangt om te wonen bij God? En wat is dat: wonen bij God? Waar is dat en
wat doet dat met je?”

De coronacrisis is een levensgevaarlijke plaag en daarom is het is verstandig om geen
samenkomsten te houden, laat ds. Oosterhuis weten: “Laat staan om in die samenkomsten
ook nog eens te zingen. Dat is een te groot risico. We missen elkaar en die bijzondere
ontmoeting met God. In ons verlangen vragen wij God ons Schild: Ontferm U, bevrijd ons van
dit virus. En maak dat we weer kunnen samenkomen als gemeente!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. Gastvrouw Erika Sellies heet
iedereen welkom en de preek wordt vertolkt in gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse
Gebarentaal.