Categorie archief: Nieuws

Presentatie van het boek ‘Domineesfabriek’

Komende 25 mei wordt het boek Domineesfabriek van George Harinck gepresenteerd in Kampen. In de bijlage vindt u de uitnodiging met verdere details over locatie en tijd en hoe u zich kunt aanmelden. In deze uitnodiging vindt u ook een kortingsbon voor het boek zelf. Graag tot ziens! zie verder: Uitnodiging boekpresentatie Domineesfabriek

Met vriendelijke groet, Merijn Wijma, Archivaris ADC

Herdenkingsbijeenkomst vrijdag 4 mei

Dodenherdenking

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich – ten koste van zijn of haar leven – voor onze vrijheid heeft ingezet. We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.

Bijeenkomst
Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten. De bijeenkomst begint om 19:00 uur. Ds. R. van de Kamp leidt dit jaar de bijeenkomst.
Na afloop, om ongeveer 19:40 uur, kunt u vanaf de kerk in een stoet meelopen naar het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd.

Ook vanuit onze gemeente zijn we bij de herdenking betrokken. We waarderen het als u bij de bijeenkomst en de herdenking aanwezig bent.

Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.2 – april 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor de Handreiking Herstel & Verzoening; de uitgebreide mogelijkheden voor de preekvoorziening; en het samen op weg gaan van de zendingsorganisaties van beide kerken. Lees verder Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.2 – april 2018

Collectedoel zondag 22 april a.s.: Verre Naasten

Dienende kerken helpen allerarmsten

Op woensdag 14 maart hebben we Biddag gevierd, omdat we ons in alles afhankelijk weten van onze hemelse Vader. Biddag bepaalt ons ook bij de vele mensen in de wereld die in extreme armoede leven en te maken hebben met ziekte en geweld.  Verre Naasten vraagt uw aandacht voor geloofsgenoten wereldwijd. We voelen ons met hen verbonden en bieden hen een helpende hand. Onze partnerkerken willen er zijn voor de allerarmsten en mensen in (geestelijke) nood.

Je naaste dienen is een prachtig verlangen, maar niet makkelijk om te realiseren. Vragen die onze geloofsgenoten wereldwijd bezighouden zijn: hoe kun je als kerk dienstbaar zijn aan je omgeving, hoe groei je in geloof én werk je aan betere leefomstandigheden? We ondersteunen en trainen onze partnerkerken graag hierbij. Dat doen we met de Timothy Leiderschapstrainingen. Daarbij komen heel praktische zaken aan bod, onder meer op het gebied van inkomen en naastenliefde. Lees verder Collectedoel zondag 22 april a.s.: Verre Naasten