Categoriearchief: Archief

Preekvoorziening zondagochtend 7/2

Broers en zussen,
Na overleg met KR komt ds. Holtland vanwege het winterweer niet naar Putten en zal hij dus niet bij ons preken. Simon Hiemstra zal de dienst verzorgen. Hierbij blijft de liturgie dezelfde en zal hij de preek van ds. Holtland digitaal laten zien of de geschreven preek lezen.

We hopen op een goede eredienst morgen.

Diensten op YouTube

<<— Klik op het pictogram

Zolang we nog geen samenkomsten houden, zullen we de diensten ook streamen via ons eigen YouTube kanaal. Klik op bovenstaand YouTube-pictogram en je komt op de juiste plek. De (geplande) dienst staat dan steeds bovenaan met de reeds gehouden diensten daaronder.

Deze link is ook te vinden onderaan de pagina ‘Kijken en Luisteren’

Veluwe | FM

Programma  extern  Op de Drempel van de Zondag
Deze programma’s  zijn te beluisteren via Veluwe-FM zondagsmorgen van 08.00 tot 09.00 uur                               .                                                                            en ’s avonds een herhaling van 21.00 tot 22.00 uur.   
Ether:-> Ermelo 105.0 – Putten 106.1 – Harderwijk 107.7 De uitzending duurt 60 minuten en bestaat uit geestelijke muziek en een korte meditatie. Deze programma’s zijn opnieuw te beluisteren op de site van Veluwe-FM en of de website >      www.opdedrempelvandezondag.nl      

Vacature Stichting Voedselbank

De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een vrijwilliger voor het cliëntenbeheer. U draagt zorg voor de afhandeling van aanvragen en verlengingen voor een voedselpakket.  Dit alles binnen de afgesproken kaders van richtlijnen van de voedselbank.
U werkt onder toezicht van de coördinator cliëntenadministratie. De functie wordt in grote mate zelfstandig uitgevoerd. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur per week.

Erediensten zonder gemeenteleden

Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid van 14 december en het dringende advies van het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) van de GKv de kerken het volgende geadviseerd:

Kerkdiensten en bijeenkomsten
Het dringende advies is om over te gaan op online kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de onlinedienst mogelijk maken. In het geval er toch fysieke bijeenkomsten worden gehouden (met name tijdens de komende feestdagen) dan met maximaal dertig personen (inclusief kinderen, exclusief “personeel”) en met inachtneming van de bekende richtlijnen van het RIVM.

In maart dit jaar hebben we als kerkenraad afgesproken de adviezen over toepassing van de richtlijnen te volgen. Dat betekent dat we met ingang van komende zondag 20 december kerkdiensten houden zonder gemeenteleden totdat er weer ruimte komt om gemeenteleden uit te nodigen. Ook voor de komende feestdagen. 

We houden dus gewoon diensten met een predikant en de gebruikelijke liturgie met onder meer muziek, een ambtsdrager van dienst en een gemeentegebed.  Maar zonder dat gemeenteleden worden uitgenodigd. De gemeenteleden kunnen thuis de dienst livestream zien en beluisteren. We hopen dat u betrokken en verbonden blijft door mee te kijken en te luisteren. We bidden God om een zegen over deze onlinediensten.

Namens de ambtsdragers,

Jan Bomhof

Bestemming: onbekend

De afgelopen maanden hebben we wekelijks de informatie van Beleefmee/Opkijken/LPB Media gedeeld op onze website. Nu we weer in de gelegenheid zijn om als gemeente samen te komen en de kerkdiensten ook online te volgen zijn, zal dit voorlopig de laatste keer zijn.