Categoriearchief: Archief

Nieuw: magazine Meedoen in Gods missie

Meedoen hebben we ons nieuwe magazine genoemd, Meedoen in Gods missie. In dit nieuwe magazine, dat we jaarlijks willen uitgeven voor alle leden van de GKv- en NGK-kerken, willen we in beeld brengen hoe kerkmensen, aangestoken door het vuur van Pinksteren, aan het werk mogen zijn in Gods Koninkrijk. Hoe vanuit onze kerken bruggen worden geslagen naar medelanders die Jezus nog niet kennen.

Aanstekelijk

We hopen dat het doorbladeren en lezen van Meedoen aanstekelijk werkt. Sinds Pinksteren hebben we allemaal Gods Geest ontvangen om van Zijn grote daden te getuigen. Het start vaak met een klein vreugdevonkje, maar met een beetje wind van boven ontstaan er vuren waar anderen zich aan kunnen warmen. Vuren van geloof, hoop en liefde. Dus: doe je mee?

Missieloket

Het nieuwe magazine Meedoen verschijnt één keer per jaar en brengt verschillende missionaire-diaconale projecten in Nederland in beeld, interculturele projecten waar het geloof wordt geleefd, in woorden én daden. Meedoen is een uitgave van www.missieloket.nl. Het Missieloket is een nieuwe samenwerking van vier organisaties in de GKv en NGK: Deputaten Ondersteuning Kerken, Classes en Missionaire Projecten, Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt en Verre Naasten. Binnen dit praktische samenwerkingsverband brengt iedere organisatie haar eigen expertise in. Via het Missieloket ondersteunen de vier organisaties initiatieven van kerken in Nederland op missionair en diaconaal gebied.

Digitaal doorbladeren

Omdat er vanwege de coronamaatregelen momenteel geen ‘gewone’ kerkdiensten zijn, hebben we hebben helaas moeten besluiten Meedoen niet te drukken, maar enkel digitaal te laten publiceren. Klik op onderstaande knoppen om Meedoen online door te bladeren, of het magazine te downloaden. Veel leesplezier!

Magazine Meedoen

Online bladerversie MeedoenDownload Meedoen (pdf)

Landelijke 3GK-kerkdienst 28 juni 2020

ZWOLLE – “Geen maximum meer op het aantal bezoekers van een kerkdienst, de voetbalcompetitie kan in september gestart worden met bezoekers, evenementen mogen weer plaats vinden en deze zomer mogen we weer wijs op reis”, zegt ds. Atze Buursema. “Het lijkt er op dat we op de drempel staan van een andere tijd. Maar hoe ziet die tijd er uit? Wordt alles weer zoals het was? En wordt in de kerk alles weer zoals voorheen?” Komende zondag, 28 juni, spreekt hij in de landelijke 3GK-kerkdienst vanuit GKv De Burcht in Barneveld en deze dienst is te volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

“U bent onze God. Wij passen in uw plan. U ent ons naam voor naam en wij zijn uw volk; wij willen zonder U geen stap meer verder gaan.” Dit lied van Sela, getiteld Wij gaan niet zonder U, wordt komende zondag gezongen en ds. Buursema zegt: “Op deze drempel van de tijd kijken we naar het gebed van Mozes in Exodus 33. Daar laat God zien dat Hij meereist en daar laat God zich kennen zoals Hij is!”

Openluchtdiensten
Dit zou de laatste landelijke 3GK-kerkdienst zijn… maar LPB media gaat in de zomermaanden juli en augustus door met het uitzenden van kerkdiensten via Beleefmee.nl, vanuit de open lucht. “Bouw je mee aan Gods nieuwe wereld? Verlang jij naar een leven en een relatie met Jezus? Een leven van hoop, blijdschap en liefde van Hem? Gebruik dan deze zomerperiode om te genieten van de woorden van God en om jezelf te verdiepen”, laat het team van LPB media weten. Daarom lanceert zij de zomerserie: Gods nieuwe wereld waaraan ds. Pier Poortinga, ds. Gerbram Heek en ds. Lieuwe de Jong meewerken.

Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de zomermeditaties en ontvangt u drie maal per week een meditatie in uw mailbox. Ook vind u aanvullend, verdiepend materiaal in het zomerdossier dat matcht met het onderwerp waar dit alles deel van uit maakt: Gods nieuwe wereld.

De liturgie van de 3GK-kerkdienst op 28 juni 2020 is te vinden op Beleefmee.nl en de preek wordt vertolkt in gebaren door Deborah Meijer. Ook de zomerse openluchtdiensten worden door haar vertolkt.


Landelijke 3GK-kerkdienst 21 juni 2020

ZWOLLE – “U bent een God die mensen ziet… Wist u dat dit een bijbeltekst is? Ja, onze God is heel erg visueel!”, zegt gebarendominee Martin Visser. “Dat is mooi voor dove mensen. En daarom ook voor horende mensen. Dat gaan we samen zien en beleven in een bijzondere kerkdienst a.s. zondag 21 juni. Die dienst hoop ik samen met een kleine groep dove jongeren te doen. En we doen het echt met elkaar!”
Deze dienst is te volgen om 10.30 uur vanuit de CGK te Kampen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van
LPB media.


“Op deze manier kunnen we samen ook laten zien hoe mooi gebarentaal is. En dat we als dove mensen ook echt van betekenis zijn voor de hele kerk”, zegt ds. Martin Visser. En ik ga deze dienst echt samen doen met een aantal dove jongeren die op mijn uitnodiging zijn ingegaan. We gaan samen zingen in gebaren. En ieder van hen doet één van de volgende onderdelen: welkom, gebed om de leiding van de Heilige Geest, bijbellezing en voorbeden.”

Ds. Martin Visser preekt over Genesis 16:13. Daar staat: Toen zei Hagar tegen de Heer: ‘U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet.’ En de liederen Psalm 130 – Psalmen voor nu, Ik zal er zijn en Toekomst vol van hoop van Sela worden gezongen in gebaren.

“Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te kijken en mee te gebaren!”, zegt ds. Martin Visser. “Ik bid dat God deze dienst zegent voor veel mensen.”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst in gebaren is te vinden op Beleefmee.nl.

Landelijke 3GK-kerkdienst 7 juni 2020

ZWOLLE – “Er is maar één naam. Er is maar één weg. Er is maar één manier om het
op te lossen hier. Jezus is, om het kort te zeggen: hét exclusieve aanbod van God”,
zegt ds. Ernst Leeftink als hij preekt over de wonderlijke genezing van de verlamde
man bij de tempelpoort uit het bijbelboek Handelingen 3 en 4. Deze dienst is op
zondag 7 juni a.s. te volgen om 10.30 uur via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog),
de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media. vanuit
GKv ‘Het Noorderlicht’ te Assen-Peelo.


“Het is een prachtig verhaal, dat van de wonderlijke genezing van die verlamde man. Het staat
niet voor niets in de Bijbel beschreven. Maar de vraag is: gaat het om het wonder? Is dat de
boodschap van dit bijbelgedeelte?”, vraagt ds. Leeftink, “Zo van: ‘Als je maar veel geloof hebt,
kan er vandaag in jouw leven ook zo’n wonder gebeuren!’ Nee, die kant moeten we beslist niet
op.” En hij legt uit hoe Petrus in een notendop veel dingen duidelijk maakt.

“Kijk eens om je heen. Zoveel mensen voelen zich helemaal niet gezegend. Ze zitten juist dik
in de ellende. En als je eerlijk naar jezelf kijkt – voel jij je echt gelukkig? Soms wel. Maar vaak
ook niet. Wat is er fout gegaan?”, vraagt de predikant. “God heeft geen foutje gemaakt. In het
paradijs leefden de eerste mensen in harmonie met God, in harmonie met elkaar, in harmonie
met de schepping en in harmonie met zichzelf. Ook vandaag spreekt God jou weer aan. Hij
doet je een exclusief aanbod om via Jezus het contact met Hem weer te herstellen. Hoe
reageer jij daar op?”

De preek wordt vertolkt in gebaren door Deborah Meijer. De liturgie van deze 3GK-kerkdienst
met als thema ‘Een exclusief aanbod!’ is te vinden op Beleefmee.nl.
Wij wensen u een gezegende dienst toe.


Landelijke 3GK-kerkdienst 31 mei 2020

Leef,
sla je vleugels uit.
Een nieuwe schepping,
een nieuw begin.
Leef,
sla je vleugels uit.
Laat God jou leiden,
de wereld in.
“Het is Pinksteren, wat doe je daar dan mee? Zing je het refrein van
kinderopwekking 314 mee? Dat gaat over een vlinder die vroeger ooit rups is
geweest. Zoals ook jij en ik veranderen door de Heilige Geest”. Dominee Arie van der
Veer spreekt op Pinksterzondag 31 mei 2020 over Marcus 1: 9-15 vanuit CGK Zwolle.
Deze Pinksterdienst is te volgen om 10.30 uur via www.beleefmee.nl (ook zonder
inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.


“Gods Geest is uitgestort, en nu? Wat kan ik er mee, wat heb ik daaraan?”, vraagt ds. Arie van
der Veer. “In Marcus lezen we dat Jezus de Heilige Geest ontving en hij ging de woestijn in. Hij
zwierf(!) in de woestijn, dus: beweging, en Gods Geest ging mee. Gods Geest is een innerlijk
Kompas.”

Na de preek klinkt: ‘God maakt vrij, in die hoop leven wij… Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt, eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee, heel de wereld ziet het’. En tot slot: Ga dan in Zijn naam, Opwekking 486.

“Want dat is het grootste wonder van Pinksteren”, zegt ds. Arie van der Veer, “de Geest komt
én blijft!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. De preek wordt vertolkt in
gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse Gebarentaal.


Landelijke 3GK-kerkdienst 24 mei 2020

ZWOLLE – Het was een stormachtige middag en het regende pijpenstelen. Mirjam zat
achter het raam te kijken naar de bomen die heen en weer zwaaiden en ze keek op
de klok. Waar bleef haar dochter Hannah nou toch? Ze had allang thuis moeten zijn.
Ze nam haar telefoon niet op en ze reageerde niet op appjes. Dan hoort ze een sirene
van een ambulance… Het zal toch niet…? ‘Wees niet ongerust maar vertrouw op
Jezus’ is de kern van de preek dat met dit verhaal over Mirjam begint. Een preek van
ds. Peter Drost vanuit Evangelisch Reformierte Kirche Graz te Oostenrijk!
Deze dienst is om 10.30 uur te volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de
Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

Dochter Rachel Drost verwelkomt iedereen en zij vertelt over de Oostenrijkse stad Graz waar
haar vader vorig jaar juli gemeentestichter en predikant is geworden. Zoon Ezra leest
Johannes 14:1-6 voor en op deze zondag na Hemelvaart zegt ds. Drost: “Jezus zegt tegen zijn
leerlingen ‘Wees niet ongerust’ en dat zei hij niet zonder reden want zij hadden het idee dat er
iets ergs ging gebeuren, dat er binnenkort een einde kwam aan het bijzondere leven dat zij
met Jezus hadden meegemaakt sinds zij leerlingen van hem geworden waren.”
“Ook wij kunnen op allerlei manieren ongerust zijn. Zoals Mirjam ongerust is over haar dochter
Hannah. Maar je kunt ook ongerust zijn over je gezondheid, je persoonlijke toekomst”, legt ds.
Drost uit. “Jezus zegt: Vertrouw op God en op Jezus. Dàt is het medicijn tegen angst en
ongerust zijn. Vertrouwen… Dat is wat geloven ten diepste is!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. De preek wordt vertolkt in
gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse Gebarentaal.


Landelijke Mission-dienst Hemelvaartsdag 2020


ZWOLLE – “Afscheid nemen is een beetje doodgaan” zeggen ze in Frankrijk. Maar als
Jezus naar zijn Vader gaat, keren zijn leerlingen vol vreugde terug naar Jeruzalem”,
zegt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en hij vraagt: “Wat is het geheim van hun
blijdschap? En kunnen wij wat van die vreugde krijgen?” Op Hemelvaartsdag wordt
door LPB media en i.s.m. Verre Naasten een digitale mission-kerkdienst uitgezonden
vanuit de GKv te Assen-Kloosterveen. Deze dienst is vanaf 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media.

“We hadden als Verre Naasten het mooie plan om, in samenwerking met de GKv-kerken van
de classis Assen, een XXL-openluchtdienst te houden in een park in Assen op donderdag 21
mei a.s., Hemelvaartsdag. Helaas moesten we deze openluchtdienst annuleren vanwege de
geldende corona-maatregelen”, laat Verre Naasten weten. “Gelukkig kunnen we nu een mooi
alternatief presenteren!”
In deze mission-dienst hoopt ds. Jan-Matthijs van Leeuwen voor te gaan. Naast Hemelvaart zal
het accent liggen op mission en de verbondenheid van de wereldwijde kerk! De kerkband van
GKv Assen-Kloosterveen verzorgt de muzikale begeleiding en omlijsting van de dienst.
Bovendien ‘vertaalt’ en begeleidt een gebarentolk de dienst voor doven en slechthorenden.
Wellicht is dit ook voor u een mooie manier om Hemelvaartsdag mee te vieren? Graag nodigen
we u allen van harte uit om de dienst samen met ons mee te beleven!

De collecte tijdens de online mission-dienst van Hemelvaartsdag is voor de coronanoodhulpactie van Kerkenhelpenkerken.nl, het gezamenlijke noodhulpplatform van Verre Naasten, de GZB en CGK. https://verrenaasten.nl/noodhulp-coronacrisis

Landelijke 3GK-kerkdienst 17 mei 2020

ZWOLLE – “Snijdt God Zichzelf niet in de vingers met deze coronacrisis?”, vraagt ds.
Melle Oosterhuis, emeritus predikant en voorzitter van de synode GKv. “Geen
kerkdiensten meer… soms kan God zijn kinderen iets onthouden om ze er weer naar
te laten verlangen. Daar lees je voorbeelden van in de Bijbel. Ook als het gaat om de
eredienst. Dat mensen zo gewend zijn geworden aan de dienst van God dat het een
automatisme wordt of zelfs een verplicht corvee, iets dat voelt als een last.” Het
thema van de dienst op zondag 17 mei a.s. is: ‘Wonen bij God’. Deze landelijke
kerkdienst vanuit NGK Zalk en Veecaten is om 10.30 uur te volgen via
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het
YouTube kanaal van LPB media


“Verlangen om met elkaar als gemeente bij God te zijn en nieuwe bezieling van de
eredienst…”, zegt ds. Oosterhuis. “Echt verlangen naar de ontmoeting met de levende God
zoals het klinkt in Psalm 84: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God want wonen bij U
is zoiets geweldigs! De dichter van deze psalm wordt in deze dienst daarop bevraagd: Wat
maakt dat je zo verlangt om te wonen bij God? En wat is dat: wonen bij God? Waar is dat en
wat doet dat met je?”

De coronacrisis is een levensgevaarlijke plaag en daarom is het is verstandig om geen
samenkomsten te houden, laat ds. Oosterhuis weten: “Laat staan om in die samenkomsten
ook nog eens te zingen. Dat is een te groot risico. We missen elkaar en die bijzondere
ontmoeting met God. In ons verlangen vragen wij God ons Schild: Ontferm U, bevrijd ons van
dit virus. En maak dat we weer kunnen samenkomen als gemeente!”

De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. Gastvrouw Erika Sellies heet
iedereen welkom en de preek wordt vertolkt in gebaren door Deborah Meijer, tolk Nederlandse
Gebarentaal.


Landelijke 3GK-kerkdienst 10 mei 2020

ZWOLLE – “Over sommige dingen voelen mensen zich ongemakkelijk, bijvoorbeeld
over vliegvakanties. Of ze schamen zich voor hun uiterlijk. Schuld gaat dieper dan
dit… Adam en Eva schamen zich maar als zij oog in oog staan met God beseffen zij
dat ze schuldig zijn. Ook in deze tijd vallen woorden als schuld en schaamte”, zegt
ds. Klaas de Vries. “Dan hoor je de vraag: ‘Is corona een straf van God?’ En wordt er
gezegd dat God de mensheid haar schulden betaald zet. Schuld en schaamte… hoe
ga je ermee om?” Op zondag 10 mei gaat het over dit thema vanuit de Tituskapel,
GKv Amsterdam Zuid/West. Deze landelijke 3GK-kerkdienst is om 10.30 uur te
volgen via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van
Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media


Tijdens deze dienst verschijnt een raadsel voor de jongens en meisjes in beeld en ds. Klaas de
Vries legt daarna de link naar het thema. Daarbij wordt Genesis 3: 6-7 en Matt. 22: 34-40
gelezen. “In relatie met God ontstaat schuldbesef. In ontmoeting met Hem ontdek je waar je
schuld zit… niet zozeer in het overtreden van regels en geboden maar vooral: tekort aan liefde
en dankbaarheid”, zegt ds. de Vries. “God is liefde, Hij gaf zichzelf aan ons en Zijn liefde voor
ons is onverdiend. Als je dat tot je door laat dringen… Juist daar begint de schuld van mensen.
Wij zien of beantwoorden Zijn intense liefde niet terwijl Jezus het zo duidelijk zegt. Wij
schieten collectief als mensheid tekort. Voor die ontdekking is geen coronacrisis met alle
speculaties nodig.”

De woorden en liederen van deze landelijke dienst nodigen ons uit om voor God te gaan staan
en Zijn liefde te ontdekken. Deze liefde is het antwoord op onze schuld en bevrijdt ons van
schuld. “Het is liefde die vrijspraak wil”, zegt ds. de Vries. “Gods eindeloze liefde voor de
wereld wil redden, vergeven, omarmen en genezen!”

Josianne heet ons welkom en leest ons voor uit de Bijbel, de muzikale begeleiding wordt
verzorgd door Herma, Diederik, Agnes en Martijn en de preek wordt ondersteund met gebaren
door doventolk Deborah Barneveld. De liturgie van deze 3GK-kerkdienst is te vinden op
Beleefmee.nl.


zondag 3 mei – Landelijke 3GK-kerkdienst

ZWOLLE – “Ik vind het gewone leven al een hele kunst. De vele dingen van elke dag.
Het gevoel dat je tien ballen tegelijk in de lucht moet houden”, zegt ds. Jeroen Sytsma. “Het christelijke leven is nog ingewikkelder. Bij al die gewone dingen komt dan ook nog dat je leeft met liefde, voor God en je medemens. Dan komt het aan op wat er in je hart leeft!” Zolang de corona maatregelen gelden, zorgt LPB media, waar Beleefmee.nl onderdeel van is, elke zondagmorgen om 10.30 uur voor een uitzending vanuit een plaatselijke kerk. Komende zondag 3 mei is de landelijke 3GK-kerkdienst te volgen vanuit de Koningskerk te Zwolle-Zuid via www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube kanaal van LPB media.

“De preek gaat over christelijke levenskunst”, laat ds. Sytsma weten. “Daarmee sluit ik aan bij dat beeld van Paulus uit 1 Kor. 10; Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt.” Ook gaat hij in op het vervolg van die tekst: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. God geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
“God voorkomt het lijden niet. Ook niet lijden dat een leven lang duurt of je helemaal uit je evenwicht brengt. Wat wordt dan bedoeld met die uitweg?” vraagt ds. Sytsma. Zoekend naar antwoorden, in een tijd waarin veel mensen uit hun evenwicht zijn gebracht door de coronacrisis en er stilgestaan wordt bij de beproeving die 80 jaar geleden over Nederland kwam, klinkt Gods bemoedigend Woord!
De preek wordt ondersteund met gebaren door Deborah Barneveld. De liturgie van deze GKkerkdienst is te vinden op Beleefmee.nl. Daar staat ook informatie over de volgende diensten!